اجاره لوازم ترحیم برای برگزاری مراسمات

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانواده‏هایی که به تازگی عزیزانشان را از دست داده‌اند، مسئله برگزاری مراسم ترحیمی آبرومند است. داغ از دست‌دادن عزیز به اندازه کافی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن‌ها را از نظر روحی در سخت‌ترین شرایط ممکن قرار می دهد. در چنین شرایطی اداره امور مرتبط با مراسم ترحیم نیز

Read More