تاثیرات نورپردازی در مجالس (اجاره رقص نور)

مقدمه استفاده از رقص نور در کنار سایر تشریفات جشن‌ها، باعث جذابیت و زیباتر شدن مراسمات می‌شود. استقبال و استفاده زیاد از رقص نور باعث شده است که دستگاه‌های رقص نور از تنوع بالایی در بازار برخوردار باشند و همین امر باعث سردرگمی افراد در انتخاب نوع رقص نور و دستگاه مورد استفاده شود. انواع

Read More