نقش مهماندار در تشریفات

در یکی نگاه کلی، مهماندار مراسم در یک مناسبت، به عنوان میزبان عمل می­‌کند. وظایف او به نوع رویدادی که میزبان آن است بستگی دارد. از آنجا که نقش وی به خوبی مشاهده می­‌شود، رفتارش مستقیماً بر روحیه مهمانان، پذیرایی و حسی که در محیط ایجاد می­‌کند، تأثیر می­‌گذارد. مهمانداران ماهر، به طور موثر دستور

Read More