نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف تالار‌های پذیرایی و تجهیز مجالس گفت:

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف تالار‌های پذیرایی و تجهیز مجالس گفت

خسرو ابراهیمی‌نیا نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران رئیس اتحادیه صنف تالار‌های پذیرایی و تجهیز مجالس گفت: امروز استفاده از باغ تالار ها در اطرف تهران برای برگزاری جشن ها بیشتر از قبل شده است.

او همچنین افزود: رکود در تالار ها حرف اول را میزنند، در حالیکه قیمت ها و قدرت خرید با هم رابطه عکس دارند.

وی با بیان اینکه مالیات سنگینی از این اصناف گرفته می‌شود، مالیات را یکی دیگر از مشکلات برشمرد.

همچنین وی گفت: کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مراسم ها در تالار ها سبب می‌شود مردم جشن های خود را با حداقل هزینه برگزار نمایند و این را یکی از دلایل اصلی استقبال کم مردم از تالار ها بیان کرد.